1. Lakid ja värvid

Siseviimistlustöödel puututakse kokku värvides ja lakkides leiduvate lahustitega, mis on eriti tugeva toksilise ehk mürgistava toimega. Kroonilise mürgistuse tekkeks on vajalik pikemaaegne kokkupuutumine. Haiged kaebavad väsimuse, unehäirete ja peavalu üle. Sageli täheldatakse närvisüsteemi kahjustusi. Tootjatel on kohustus lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon tootes selle etiketil koos tootekategooriaga välja tuua, kuna erinevate toodete kategooria puhul on maksimaalne lubatud kogus erinev. Direktiiv ei keela lahustibensiini või muude lahustite kasutamise värvides ja lakkides, vaid määrab ära maksimaalse lubatud kontsentratsiooni kõikide seal sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite osas.

Ka mõngingad pihustatavad värvid, mis sisaldavad epoksüvaiku või triglütsidüülisotsüanuraati põhjustavad allergiat. Seetõttu on soovitav kasutada vesialuseliseid värve.